\"\"
زیبای وحشی  added new product for sell.
51 w

کباب شاندیز

t450000 (تومان)

شاندیز· In stock· New

شاندیز از ییلاقات نزدیک به مشهده که معرف حضور همه مشهدی ها و مسافرایی که به این شهر میان هست. مشهدی ها که آخر هفته ها پاتوق اصلی شون طرقبه و شاندیزه. اما اگر به شاندیزمی روید باید بدونید مقصدتون کجاست. اگر قصد خوردن غذا و به خصوص شیشلیک شاندیز رو داشته باشید بهتره از قبل رستوران مد نظرتون رو در نظر بگیرید؛ چون وقتی وارد این منطقه می شید با یک عالمه رستوران و غذاخوری روبرو می شید که انتخاب یکی از بین اون ها گیج کننده است.
مشهد - شاندیز - رستوران پدیده شاندیز

More like this